آموزش فیلمنامه نویسی مقدماتی (دکتر امیر رضا نوری پرتو)

هزینه دوره : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کلاس آنلاین
ثبت نام

مشخصات دوره

درباره استاد

توضیح دوره

دوره فیلمنامه نویسی مقدماتی

مدت کلاس ۲۰ ساعت

 

(۱۰ جلسه دو ساعته)

درحال تکمیل…

در این دوره، هنرجویان و دانش‌جویانِ گرامی با مفهوم‌ها و مبحث‌های زیر آشنا می‌شوند:

۱- آشنایی با مفهومِ «درام» و شناختِ تفاوتِ مدیومِ «درام» با «ادبیات».
۲- شناختِ «تیپ» و «شخصیّت» و آشنایی با تعریف‌های موجود از «شخصیتِ نمایشی/ شخصیتِ کامل یا عمیق یا چندوجهی و پیچیدۀ نمایشی».
۳- شناختِ عنصرِ «کِش‌مَکش» در درام و نیز آشنایی با «گونه‌های کِش‌مَکش در درام».
۴- آشنایی با مفهوم‌های «قهرمان»، «ضدِ قهرمان»، «بدمن»، «پروتاگونیست» و «آنتاگونیست».
۵- شناختِ «ساختارهای دراماتیک» با هدفِ طرّاحیِ داستان برای فیلم‌نامه؛ با تمرکزی ویژه بر ساختارِ سه‌پرده‌ایِ موسوم به «ساختارِ کلاسیکِ ارسطویی/ سیدفیلدی».
۶- آشنایی با ساختارهای پیش‌نهادی برای طرّاحی و نوشتنِ «فیلم‌نامۀ کوتاه»؛ با تکّیه بر سه ساختارِ «لطیفه‌وار»، «سه‌پرده‌ای» و «شخصیت‌محور».
۷- آشنایی با الگوی «سفرِ قهرمان»- الگوی پیش‌نهادیِ «جوزف کمبل» و «کریستوفر ووگلر»- و پیاده‌سازیِ این الگوی ازلی‌وابدی روی داستان‌های دراماتیزه (نمایشی‌شده)، با تکّیه بر تحلیلِ داستان و روایت و ساختارِ رواییِ چند اثرِ نمونه‌ای، مهم و بزرگ از تاریخِ سینمای نوینِ جهان.
۸- آشنایی با «موقعیّتِ اوّلیه» و طرّاحیِ «موقعیت‌‌های دراماتیک» برای فیلم‌نامه‌های سینمایی، مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌نامه‌های کوتاه.
۷- شناخت و طرّاحیِ «ایده‌های دراماتیک» برای رسیدن به یک «طرحِ داستانی» با هدفِ نگارشِ یک فیلم‌نامۀ بلندِ سینمایی، یک فیلم‌نامۀ تلویزیونی، یا یک فیلم‌نامۀ کوتاه.