۱ فروردین ۱۳۹۸

آموزش نرم افزار مدرسه

شماره ۱

نوار تنظیمات مربوط به صدا و  تصویر (فعال و غیر فعال کردن دوربین وبکم،میکروفون)

شماره ۲

نمایش تعداد حاضرین در کلاس به همراه سمت آنان

شماره ۳

محیط گفتگوی نوشتاری

شماره ۴

چیدمان کلی صفحه

شماره ۵

تخته کلاس

فایل تصویری آموزش ساده نرم افزار ADOBE CONNECT

فایل تصویری آموزش تکمیلی نرم افزار ADOBE CONNECT

فایل آموزشی اساتید نسخه PDF

فایل آموزشی هنرجویان نسخه PDF

ارسال پاسخ