با ما تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

واحد مربوطه(الزامی)

عنوان پیام

پیام شما


ایمیل های بخش ها

مدیریت :Admin@collegetsoa.ir

آموزش : Edu@collegetsoa.ir


تلفن تماس

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۹۵

فکس: ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۹۸


نشانی

تهران خیابان کوی نصر (گیشا)، خیابان بلوچستان، انتهای کوچه پانزدهم ، کوچه کارون پلاک ۳ واحد ۲