تلفن و نشانی

تهران خیابان کوی نصر (گیشا)، خیابان بلوچستان، انتهای کوچه پانزدهم ، کوچه کارون پلاک ۳ واحد ۲

 تلفن: ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۹۵

 crm@collegetsoa.ir

 هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶