دوره های آموزشی

حمیدرضا بیدقی
تصویر سازی دیجیتال
دکتر فرشاد عسگری کیا
عکاسی
علی عطشانی
دوره مقدماتی کارگردانی فیلم سینمایی
حمیدرضا بیدقی
ویژگی های طراحی پوستر فیلم سینمایی
فرشاد شهلایی
آموزش نرم افزار ADOBE PREMIERE