قوانین و مقررات

کاربران سایت موظف به رعایت قوانین زیر می باشند

 

۱٫تمامی اطلاعات مربوط در فرم ثبت نام را به درستی وارد فرمایند.

۲٫در هنگام ثبت نام در دوره دقت لازم را داشته باشند زیرا تعویض دوره ها باتوجه به حجم کلاس دارای محدودیت است.

۳٫در هنگام برگزاری کلاس از کپی برداری از محتوا و نشر آن خوداری کنند.