مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی تولید فیلم بلند و فیلم کوتاه

امیر سیاح

هزینه مشاوره فیلم بلند (یک ساعت) : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه مشاوره فیلم کوتاه (نیم ساعت) : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کلاس آنلاین
ثبت نام

مشاوره تخصصی عکاسی و برگزاری نمایشگاه

فرشاد عسگری کیا

هزینه مشاوره (نیم ساعت) : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کلاس آنلاین
ثبت نام

مشاوره تخصصی فیلمنامه بلند و فیلمنامه کوتاه

امیررضا نوری پرتو

هزینه مشاوره فیلمنامه بلند (یک ساعت) : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه مشاوره فیلمنامه کوتاه (نیم ساعت) : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کلاس آنلاین
ثبت نام