همکاران

امیرحسین سیاح

مدیر مدرسه
ایمیل: info[a]collegetsoa.ir

دکتر فرشاد عسگری کیا

مدیر آموزش آنلاین
ایمیل:edu[a]collegetsoa.ir

امیرعلی سیاح

مدیر IT
ایمیل:admin[a]collegetsoa.ir

سارا مختاری

مسئول آموزش
ایمیل:crm[a]collegetsoa.ir