اندازه سایدبار سفارشی

اندازه دلخواه ستون کناری

شما می توانید اندازه ستون کناری را در پنل مدیریت تغییر دهید. شما پنج گزینه ۱۶%, ۲۵%, ۳۳%, ۴۱%, ۵۰%. و ۲۵%, ۳۳% برای هر دو سایدبار دارید.

feature-5-1