کد کوتاه گالری

استفاده از شورتکد

گالری بر پایه کد کوتاه گالری وردپرس

5 ستونه بدون کپشن

دریافت کد

[gallery columns="5" link="file" caption="no" thumbnail_size="thumbnail" ids="3197,3196,3193,3187,3185,3156,3181,3179,3115,3109"]

5 ستونه با کپشن

دریافت کد

[gallery columns="5" link="file" caption="yes" thumbnail_size="thumbnail" ids="3197,3196,3194,3193,3185,3187,3156,3155,3109,3181"]

گالری با تصویر بندانگشتی

دریافت کد

[gallery columns="7" link="file" caption="yes" thumbnail_size="thumbnail" type="thumbnail" ids="3198,3196,3194,3193,3185,3187,3156"]